Quận Hoàn Kiếm

 
  D’. SAN RAFFLES – HÀNG BÀI
Quận Hoàn Kiếm XEM NGAY
D’. SAN RAFFLES – HÀNG BÀI

Dự kiến trên 100tr/m2

373921

  VINCOM PARK PLACE
Quận Hoàn Kiếm XEM NGAY
VINCOM PARK PLACE

68-85tr/m2

383633

 Khu phức hợp Pacific Palace
Quận Hoàn Kiếm XEM NGAY
Hoàng Thành Tower
Quận Hoàn Kiếm XEM NGAY
Hoàng Thành Tower

90tr/m2

710590