Quận Ba Đình

 
CHUNG CƯ B7 GIẢNG VÕ
Quận Ba Đình XEM NGAY
CHUNG CƯ B7 GIẢNG VÕ

45TR/M2 - 70TR/M2tr/m2

46532

CHUNG CƯ C7 GIẢNG VÕ
Quận Ba Đình XEM NGAY
CHUNG CƯ C7 GIẢNG VÕ

43tr/m2

574936

Chung cư D2 Giảng Võ
Quận Ba Đình XEM NGAY
Chung cư D2 Giảng Võ

36-38tr/m2

579979

Chung cư Núi Trúc
Quận Ba Đình XEM NGAY
Chung cư Núi Trúc

50tr/m2

572602