• Đợt 1: 25% tổng giá trị căn hộ khi ký HĐMB
  • Đợt 2: 15% tổng giá trị căn hộ khi thi công xong kết cấu sàn tầng kỹ thuật (dự kiến 20/03/2016).
  • Đợt 3: 15% tổng giá trị căn hộ khi thi công kết cấu sàn tầng 10 (dự kiến 20/6/2016).
  • Đợt 4: 15% tổng giá trị căn hộ khi cất nóc (dự kiến 20/8/2016).
  • Đợt 5: 25% tổng giá trị căn hộ khi nhận bàn giao (dự kiến 20/02/2017).
  • Đợt 6: 5% tổng giá trị căn hộ khi khách hàng nhận sổ hồng.